17,500,000đ 19,000,000đ
-8%
Sony
38,000,000đ 40,000,000đ
-5%
Sony
22,500,000đ 25,000,000đ
-10%
Sony