42,000,000đ 45,000,000đ
-7%
Net.Do
55,000,000đ 60,000,000đ
-8%
Net.Do
38,000,000đ 40,000,000đ
-5%
Dynacore
42,000,000đ 45,000,000đ
-7%
Dynacore
200,000,000đ 250,000,000đ
-20%
VideoSolution Group
950,000,000đ 980,000,000đ
-3%
Panasonic
4,000,000đ 5,000,000đ
-20%
M-Automation