“45 công chức, 38 người làm lãnh đạo là đúng nhưng chưa đầy đủ”

Thứ 2, 28.08.2017 | 10:59:20
1,085 lượt xem

Trả lời PV Dân trí, ông Hoàng Minh Quân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc - cho rằng thông tin cơ quan này có “45 công chức nhưng 38 người làm lãnh đạo” là đúng nhưng chưa đầy đủ. Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở này đang tiến hành rà soát, sắp xếp lại nhân sự.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc - ông Hoàng Minh Quân trao đổi với PV Dân trí (Ảnh: Thế Kha).

- Thưa ông, thông tin báo chí phản ánh về việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc có 45 công chức nhưng đã có tới 38 người làm lãnh đạotừ cấp phó phòng tới ban lãnh đạo Sở đúng hay không?

- Thông tin đó ở thời điểm Kiểm toán Nhà nước đang làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 6/2017 là đúng nhưng chưa đầy đủ, bởi chỉ nêu được số chuyên viên, chưa nêu được số nhân viên và cán bộ khác đang làm việc ở đây.

Hiện tại chúng tôi đang sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và đề án của UBND tỉnh về tinh giản, sắp xếp lại bộ máy cán bộ. Đấy là những việc mà chúng tôi đang thực hiện.

- Tại sao các ông cho rằng thông tin đó “đúng nhưng chưa đầy đủ” nhưng không giải trình đầy đủ với Kiểm toán Nhà nước?

- Kiểm toán Nhà nước đưa ra đầy đủ thông tin, trong đó nói rõ có bao nhiêu cán bộ biệt phái, bao nhiêu nhân viên, chứ không phải con số trơ trọi (38/45 cán bộ công chức lãnh đạo - PV) như thế.

Tổng số của chúng tôi 45 người là chuyên viên theo ngạch công chức, từ cán bộ cấp phòng đến giám đốc sở; có những người là chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. Đó là theo ngạch đó là công chức.

Ngoài số đó ra, chúng tôi còn 4 viên chức hợp đồng trong biên chế nhà nước (3 lái xe và 1 bảo vệ) cũng trong hệ thống chúng tôi trả lương và 5 cán bộ biệt phái hưởng lương của trường nhưng đang làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Từ thời điểm Kiểm toán Nhà nước làm việc tới giờ đã có những nhân viên thuộc diện biệt phái đã trở về trường rồi. Ngay như ở Phòng Kế hoạch- Tài chính cũng có một đồng chí được triệu tập lên 3 tháng đã trở về trường rồi.

Còn toàn bộ cán bộ, nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có 57 người, số người Sở trực tiếp trả lương là 51 người.

- Ông đánh giá thế nào về việc Kiểm toán Nhà nước cho rằng số lượng lãnh đạo từ cấp phòng tới ban giám đốc của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc quá cao, ảnh hưởng tới nguồn ngân sách chi trả lương, chế độ?

- Chúng tôi tiếp thu, chứ không đánh giá gì. Đánh giá chính thức của Kiểm toán Nhà nước đến nay chúng tôi chưa nhận được. Kiểm toán Nhà nước có chất vấn tại sao lại biệt phái như thế, lương trả thế nào,… Có hết. Bây giờ chúng tôi đang thực hiện Quyết định 24/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, sẽ giảm 3 phòng gồm: Phòng Pháp chế, Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Giáo dục chuyên nghiệp. Một số đồng chí ở các phòng này sẽ đi cơ sở, một số đồng chí sẽ được điều chuyển sang phòng khác. Ví dụ như Phòng Pháp chế đã giảm rồi, đồng chí trưởng phòng được chuyển về làm Hiệu phó trường THPT chuyên trong tỉnh, một đồng chí phó phòng đi làm hiệu phó trường Thái Hoà. Một số đồng chí biệt phái thì đã trả về trường rồi.


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đang cơ cấu lại phòng ban và nhân sự (Ảnh: T.K)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đang cơ cấu lại phòng ban và nhân sự (Ảnh: T.K)


- Theo đề án các ông đang thực hiện thì tới đây còn tình trạng một phòng có 5-6 người nhưng có 4-5 người lãnh đạo không?

- Cơ cấu chưa nói trước được, bởi còn phải căn cứ cụ thể vào cơ cấu lao động việc làm, viên chức ở đó. Sẽ có phòng 6-7 người, có phòng sẽ cần 10 người, nhưng có phòng chỉ 3-4 người thôi.

- Đến nay còn phòng ban nào thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc mà chỉ có lãnh đạo không có nhân viên?

- Còn phòng duy nhất là Phòng Giáo dục mầm non, có 3 đồng chí thì một đồng chí sắp về hưu rồi. Cả 3 đồng chí này được bổ nhiệm từ những năm 2008-2009 và vừa rồi theo thẩm quyền của tôi thì tôi bổ nhiệm lại. Sắp tới sẽ điều chỉnh nhân sự, có thể đưa ở phòng khác về phòng đó hoặc có thể đưa cán bộ có chuyên môn phù hợp từ cơ sở lên làm quản lý.

Ngoài ra hiện nay duy nhất Phòng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có 4 phó phòng và Phòng Giáo dục Trung học nữa, cũng phải điều chỉnh.

-Yêu cầu cụ thể mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra đối với việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự ở Sở Giáo dục và Đào tạo như thế nào, thưa ông ?

- Tỉnh đang yêu cầu rà soát và chúng tôi đã làm, đã có báo cáo theo hướng nghiêm chỉnh thực hiện. Đề án của Tỉnh uỷ xác định chúng tôi chỉ còn 10 phòng thôi, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rồi.

Sở Giáo dục và Đào tạo xác định phải giảm, bộ phận nào sắp xếp được thì đang làm dần. Thời điểm này nhất thiết phải làm vì có quyết định của UBND tỉnh rồi.

Hạn cuối hoàn thành kế hoạch sắp xếp lại nhân sự, bộ máy ở Sở Giáo dục-Đào tạo Vĩnh Phúc là khi nào?

- Không có hạn cuối cùng nhưng theo kế hoạch của chúng tôi dự kiến trong tháng 9 cơ bản hoàn thành.

- Xin cảm ơn ông!


Giảm từ 13 phòng xuống còn 10 phòng

Theo Quyết định số 24/2017 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì ký mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc chỉ còn 10 phòng.

Về biên chế, Quyết định 24/2017 nêu rõ: Biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao dựa trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Thế Kha/Dân trí (thực hiện)

  • Từ khóa