12,000,000đ 15,000,000đ
-20%
Fujie
63,000,000đ 65,000,000đ
-3%
Fujie