M-Automation

Giải pháp tối ưu trong phát sóng tự động

Chức năng :

• Điều khiển tự động, đồng thời nhiều máy phát sóng và đồ họa

• Hoạt động độc lập, lưu trữ và truy xuất playlist, metadata trên cơ sở dữ liệu

• Giao diện thân thiện người dùng, có hỗ trợ tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

• Giao diện timeline để quản lý graphic rất trực quan

• Thông báo tình trạng tải media file lên hệ thống phát sóng

• Đồng bộ dữ liệu, quản lý xuất bản trên báo điện tử và mạng xã hội