Giải pháp công nghệ

Mediatech cung cấp nhiều khả năng để tạo đồ họa và nội dung để phát sóng. Tìm bên dưới một lựa chọn các giải pháp phổ biến nhất mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu và xem Công nghệ PlayBox có thể giúp bạn giảm bớt công việc như thế nào


Tin tức

Các chương trình tin tức phải luôn được cập nhật nhanh chóng và chính xác, với việc chỉnh sửa nội dung video, phát sóng ...


Chứng khoán

Tin tức cập nhật trên thị trường chứng khoán luôn đòi hỏi hệ thống truyền hình phải dễ dàng ...


Thời tiết

Giải pháp thời tiết của Công nghệ PlayBox cho phép tích hợp trực tiếp dữ liệu thời tiết và hiển thị thông tin qua ...


Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chương trình Giải pháp của Công nghệ PlayBox là một lựa chọn chính xác và phù hợp cho truyền hình ...


Mạng xã hội

Sức hấp dẫn của truyền hình tương tác với các công ty truyền hình, công chúng ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, bên cạnh ...


Chương trình tiếp theo

Khả năng đồng bộ với danh sách phát trên phần mềm AirBox cho phép Công nghệ PlayBox mang lại giải pháp ...